Autor: admin

Bohoslužby od 8. 8. do 14. 8. 2022

Bohoslužby od 8. 8. do 14. 8. 2022

Úterá 9.srpna 18:00  koncert ve Chválkovicích na Hané Středa 10. srpna 18:00 modllitba sv. růžence Ivanovice na Hané Pátek 12. srpna 18:00 modllitba sv. růžence Ivanovice na Hané Neděle 14. srpna 8:00 mše sv. Ivanovice na Hané 9:30 mše sv. Chválkovice na Hané 11:00 mše sv. Orlovice V týdnu od 8 – 13.srpna NEJSOU SLAVENY…

Read More Read More

Šálek o třetí

Šálek o třetí

Každou poslední neděli v měsíci pořádáme od 15 hodin, na faře v Ivanovicích, společné posezení u kávy. Je to možnost jak se setkat, seznámit se s lidmi, které známe většinou pouze od vidění. Nebo si popovídat s těmi, na které si těžko hledáme ve všedním životě čas. Jste srdečně zváni.

Společenství dětí se sestrou Damiánou

Společenství dětí se sestrou Damiánou

Společenství dětí a mládeže se koná vždy poslední sobotu v měsíci od 14 do 16 hodin ve farním centru (bývalá kaplanka). Zde se děti nejen vzdělávají, ale mají zábavné aktivity, společenské hry, soutěže a tvořivé dílničky.

Společenství senioru

Společenství senioru

Ve farním Centru se jedenkrát měsíčně setkávají senioři, aby vyslechli vybraná duchovní témata a společně přemýšleli nad jejich uplatněním v praktickém všedním životě. Témata si na základě doporučení biskupství připravuje Karel Semotán. Setkání se koná každou třetí středu v měsíci po mši svaté. Jste srdečně zváni.

Společenství rodin

Společenství rodin

Společenství farníků se schází pravidelně, každý poslední čtvrtek v 18 hodin, ve farním Centru ke společné modlitbě. Modlí se modlitbu chval, díků a proseb, čte se z Písma a vše je proloženo písněmi. Společně sdílí a posilují svou víru. Jste srdečně zváni.

Modlitba sv. růžence

Modlitba sv. růžence

Snažme se vzít do rukou svatý růženec a spolu s Matkou Boží Pannou Marií rozjímejme o životě Ježíšově. Každý z nás prožívá něco z Ježíšova života, něco co je nám bytostně blízké. U nás v kostele se modlíme modlitbu sv. růžence před každou mší svatou. Do modlitby jsou zahnuty vždy konkrétní potřeby a události naší…

Read More Read More

Chrámový sbor

Chrámový sbor

Chrámový sbor se schází pravidelně v sobotu v 19 hodin, ve farním centru pro rodinu (bývalá kaplanka). Tento sbor se zaměřuje na doprovod nedělních bohoslužeb a vznikl za účelem touhy lépe prožít setkání farního společenství. Máteli zájem se do činnosti sboru zapojit, rádi Vás mezi sebou přivítáme.