Společenství senioru

Společenství senioru

Ve farním Centru se jedenkrát měsíčně setkávají senioři, aby vyslechli vybraná duchovní témata a společně přemýšleli nad jejich uplatněním v praktickém všedním životě.

Témata si na základě doporučení biskupství připravuje Karel Semotán.

Setkání se koná každou třetí středu v měsíci po mši svaté.

Jste srdečně zváni.