Oznámení o změnách od 23. listopadu

Oznámení o změnách od 23. listopadu

Od pondělí 23. listopadu se budou konat bohoslužby v pravidelných termínech. Na Základě usnesení Vlády ČR je povoleno, aby se účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů 20 osob.

 Ke svátosti smíření je možno přistoupit před každou slouženou mší sv.

 Vyučování náboženství se prozatím neuskuteční.

Farnost Ivanovice na Hané slaví o 1. neděli adventní svátek patrona farnosti sv. Ondřeje. Tradiční odpolední koncert se neuskuteční.

Na první neděli adventní proběhne žehnání adventního věnce, věnce, které budete mít ve svých domovech požehnám slovy modlitby u oltáře.

Máte možnost zakoupit si stolní kalendáře na nový rok 2021 v sakristii, cena 70 Kč., na čtení CM 90 Kč.