Modlitba za svět

Modlitba za svět

Otče náš, plní naděje ti svěřujeme náš nemocný svět. Navrať nám zdraví, obnov náš život, naši víru. Ve svém milosrdenství daruj nám milost obrácení. Ježíši lékaři duše i těla v této situaci neklidu ti důvěřujeme. Podporuj a chraň zdravotníky, podepři lékaře. Pohleď na naše trápení a zbav nás všeho co nás tíží, ujmi se nás, abychom zakusili tvou pomoc, tvé vedení. Prosíme tě za všechny nemocné kdekoliv na světě. Dej jim pocítit svou blízkost a útěchu. Dej, ať jim naše společné modlitby pomáhají.

Vlej Ducha sv. těm, kdo hledají cestu k řešení, neboť ty Ježíši jsi řekl: Já jsem cesta, pravda a život. Pomoz nám, abychom došli klidu, ty víš, co nás zneklidňuje, ty víš co nám schází. Daruj nám svůj pokoj, zbav úzkosti a daruj nám naději.

Maria Matko Důvěry a ustavičné pomoci, tys neochvějně spoléhala na Boží vůli i v nejtěžších zkouškách svého života, pros za nás hříšné v tomto čase. Svěřujeme Ti všechny nemocné a jejich rodiny. Vypros jim uzdravení jejich těla, jejich mysli a jejich duše.

Osvoboď nás od této virové epidemie a dej, abychom ti patřili s celým svým životem. Sv. Korono, oroduj za nás. Amen.