DESÁTEK slavného růžence k DUCHU SVATÉMU

DESÁTEK slavného růžence k DUCHU SVATÉMU

  1. Ježíš, který Ducha svatého seslal
  2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
  3. Ježíš, kterého prosíme, o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
  4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom správně rozuměli pravdám Božím.
  5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se správně rozhodovali ve spletitých životních situacích.
  6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás žádá Bůh.
  7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
  8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se rádi modlili, upřímně a s důvěrou.
  9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
  10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví.